Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ìtòlẹ́sẹẹsẹ Àpéjọ Àyíká 2018—Tí Alábòójútó Àyíká Máa Bá Wa Ṣe

YAN NǸKAN TÓ O FẸ́ WÀ JÁDE