Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yan èdè Yorùbá

 12

Tẹ́ńpìlì Tí Sólómọ́nì Kọ́

Tẹ́ńpìlì Tí Sólómọ́nì Kọ́
WÒÓ
Ọ̀rọ̀
Àwòrán
 1.  Àwọn Ohun Tó Wà ní Tẹ́ńpìlì

 2. 1 Ibi Mímọ́ Jù Lọ (1Ọb 6:16, 20)

 3. 2 Ibi Mímọ́ (2Kr 5:9)

 4. 3 Àwọn Yàrá Òrùlé (1Kr 28:11)

 5. 4 Àwọn Yàrá Ẹ̀gbẹ́ (1Ọb 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jákínì (1Ọb 7:21; 2Kr 3:17)

 7. 6 Bóásì (1Ọb 7:21; 2Kr 3:17)

 8. 7 Gọ̀bì (1Ọb 6:3; 2Kr 3:4) (A ò mọ bó ṣe ga tó)

 9. 8 Pẹpẹ Bàbà (2Kr 4:1)

 10. 9 Pèpéle Bàbà (2Kr 6:13)

 11. 10 Àgbàlá Inú (1Ọb 6:36)

 12. 11 Òkun Dídà (1Ọb 7:23)

 13. 12 Àwọn Kẹ̀kẹ́ Ẹrù (1Ọb 7:27)

 14. 13 Ẹnu Ọ̀nà Ẹ̀gbẹ́ (1Ọb 6:8)

 15. 14 Àwọn Yàrá Ìjẹun (1Kr 28:12)