Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àfikún Ìsọfúnni Láti Lóye Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run

 15

Tẹ́ńpìlì ní Ọgọ́rùn-ún Ọdún Kìíní

Tẹ́ńpìlì ní Ọgọ́rùn-ún Ọdún Kìíní
WÒÓ
Ọ̀rọ̀
Àwòrán
 1.  Àwọn Ohun Tó Wà ní Tẹ́ńpìlì

 2. 1 Ibi Mímọ́ Jù Lọ

 3. 2 Ibi Mímọ́

 4. 3 Pẹpẹ Ọrẹ Ẹbọ Sísun

 5. 4 Òkun Dídà

 6. 5 Àgbàlá Àwọn Àlùfáà

 7. 6 Àgbàlá Ísírẹ́lì

 8. 7 Àgbàlá Àwọn Obìnrin

 9. 8 Àgbàlá Àwọn Kèfèrí

 10. 9 Ògiri (Sórégì)

 11. 10 Ìloro Ọba

 12. 11 Ìloro Sólómọ́nì

 13. 12 Ilé Gogoro Àǹtóníà