Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àfikún Ìsọfúnni Láti Lóye Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run

 4-H

Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tí Jésù Ṣe Kẹ́yìn ní Jerúsálẹ́mù (Apá 2)

Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tí Jésù Ṣe Kẹ́yìn ní Jerúsálẹ́mù (Apá 2)
WÒÓ
Ọ̀rọ̀
Àwòrán

ÀKÓKÒ

IBI

ÌṢẸ̀LẸ̀

MÁTÍÙ

MÁÀKÙ

LÚÙKÙ

JÒHÁNÙ

Nísàn 14

Jerúsálẹ́mù

Jésù fi Júdásì hàn ní ọ̀dàlẹ̀ ó sì ní kó máa lọ

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Ó dá Oúnjẹ Alẹ́ Olúwa sílẹ̀ (1Kọ 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé Pétérù máa sẹ́ òun àti pé àwọn àpọ́sítélì máa fọ́n ká

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Ó ṣèlérí olùrànlọ́wọ́; àpèjúwe àjàrà tòótọ́; ó pàṣẹ pé kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn; àdúrà ìkẹyìn pẹ̀lú àwọn àpọ́sítélì

     

14:1–17:26

Gẹtisémánì

Ẹ̀dùn ọkàn nínú ọgbà; Júdásì fi Jésù hàn, wọ́n sì mú Jésù

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerúsálẹ́mù

Ánásì bi Jésù léèrè ọ̀rọ̀; ìgbẹ́jọ́ níwájú Káyáfà, Sànhẹ́dírìn; Pétérù sẹ́ ẹ

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Júdásì ọ̀dàlẹ̀ pokùn so (Iṣe 1:18, 19)

27:3-10

     

Níwájú Pílátù, lẹ́yìn náà Hẹ́rọ́dù, ó tún pa dà sọ́dọ̀ Pílátù

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pílátù wá bó ṣe máa dá a sílẹ̀ àmọ́ àwọn Júù ní kó dá Bárábà sílẹ̀; wọ́n dájọ́ ikú fún un pé kí wọ́n kàn án mọ́ òpó igi oró

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(n. aago mẹ́ta ọ̀sán, Friday)

Gọ́gọ́tà

Ó kú lórí òpó igi oró

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerúsálẹ́mù

Wọ́n gbé òkú rẹ̀ kúrò lórí òpó igi, wọ́n sì sin ín sínú ibojì

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nísàn 15

Jerúsálẹ́mù

Àwọn àlùfáà àtàwọn Farisí gba àwọn ẹ̀ṣọ́ láti máa ṣọ́ ibojì náà, wọ́n sì sé e pa

27:62-66

     

Nísàn 16

Jerúsálẹ́mù àti àgbègbè rẹ̀; Ẹ́máọ́sì

Jésù jíǹde; ó fara han àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní ẹ̀ẹ̀marùn-ún

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Lẹ́yìn Nísàn 16

Jerúsálẹ́mù; Gálílì

Ó tún fara han àwọn ọmọ ẹ̀yìn sí i (1Kọ 15:5-7; Iṣe 1:3-8); ó fún wọn ní ìtọ́ni; ó ní kí wọ́n máa sọ àwọn èèyàn di ọmọ ẹ̀yìn

28:16-20

   

20:26–21:25

Ííyà 25

Òkè Ólífì, nítòsí Bẹ́tánì

Jésù gòkè re ọ̀run, ogójì ọjọ́ lẹ́yìn tó jíǹde (Iṣe 1:9-12)

   

24:50-53