Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àfikún Ìsọfúnni Láti Lóye Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run

 17

Bí Ẹ̀sìn Kristẹni Ṣe Gbilẹ̀

Bí Ẹ̀sìn Kristẹni Ṣe Gbilẹ̀
WÒÓ
Ọ̀rọ̀
Àwòrán