Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àfikún Ìsọfúnni Láti Lóye Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run

 6

Ìbẹ̀rẹ̀ àti Ìrìn Àjò Àwọn Baba Ńlá

Ìbẹ̀rẹ̀ àti Ìrìn Àjò Àwọn Baba Ńlá
WÒÓ
Ọ̀rọ̀
Àwòrán