Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Àfikún Ìsọfúnni Láti Lóye Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run

 11

Ìjọba Dáfídì àti ti Sólómọ́nì

Ìjọba Dáfídì àti ti Sólómọ́nì
WÒÓ
Ọ̀rọ̀
Àwòrán