Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Wíwàásù ní Àgbègbè Àdádó—Ọsirélíà

Wíwàásù ní Àgbègbè Àdádó—Ọsirélíà

Wo bí ìdílé kan ṣe rìnrìn-àjò lọ sí ìgbèríko kan nílẹ̀ Ọsirélíà kí wọ́n lè lọ kọ́ àwọn èèyàn ibẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì.