Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa máa ń pèsè ìsọfúnni tí àwọn Ẹlẹ́rìí Jèhófà máa ń lò ní àwọn ìpàdé yìí: Ìkẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì Ìjọ, Ilé Ẹ̀kọ́ Ìjọba Ọlọ́run àti Ìpàdé Iṣẹ́ Ìsìn.

Àkíyèsí: Àwọn àpilẹ̀kọ tí a tẹ̀ jáde ní àwọn èdè kan lè yàtọ̀ sí èyí tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì.

 

WÒ Ó

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa

Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Ìjọba Wa