Jẹ́nẹ́sísì 10:1-32

  • Àwọn orílẹ̀-èdè (1-32)

    • Àtọmọdọ́mọ Jáfẹ́tì (2-5)

    • Àtọmọdọ́mọ Hámù (6-20)

      • Nímírọ́dù ta ko Jèhófà (8-12)

    • Àtọmọdọ́mọ Ṣémù (21-31)

10  Ìtàn àwọn ọmọ Nóà nìyí, Ṣémù,+ Hámù àti Jáfẹ́tì. Wọ́n bí àwọn ọmọ lẹ́yìn Ìkún Omi.+  Àwọn ọmọ Jáfẹ́tì ni Gómérì,+ Mágọ́gù,+ Mádáì, Jáfánì, Túbálì,+ Méṣékì+ àti Tírásì.+  Àwọn ọmọ Gómérì ni Áṣíkénásì,+ Rífátì àti Tógámà.+  Àwọn ọmọ Jáfánì ni Élíṣáhì,+ Táṣíṣì,+ Kítímù+ àti Dódánímù.  Ọ̀dọ̀ wọn ni àwọn tó ń gbé àwọn erékùṣù ti tàn ká àwọn ilẹ̀ wọn, gẹ́gẹ́ bí èdè wọn, ìdílé wọn àti orílẹ̀-èdè wọn.  Àwọn ọmọ Hámù ni Kúṣì, Mísíráímù,+ Pútì+ àti Kénáánì.+  Àwọn ọmọ Kúṣì ni Sébà,+ Háfílà, Sábítà, Ráámà+ àti Sábítékà. Àwọn ọmọ Ráámà sì ni Ṣébà àti Dédánì.  Kúṣì bí Nímírọ́dù. Òun ló kọ́kọ́ di alágbára ní ayé.  Ó di ọdẹ alágbára tó ń ta ko Jèhófà. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi máa ń sọ pé: “Bíi Nímírọ́dù ọdẹ alágbára tó ta ko Jèhófà.” 10  Ibi tí ìjọba rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni* Bábélì,+ Érékì,+ Ákádì àti Kálínè, ní ilẹ̀ Ṣínárì.+ 11  Láti ibẹ̀, ó lọ sí Ásíríà,+ ó sì kọ́ Nínéfè,+ Rehoboti-Írì, Kálà 12  àti Résénì, láàárín Nínéfè àti Kálà: Èyí ni ìlú ńlá náà.* 13  Mísíráímù bí Lúdímù,+ Ánámímù, Léhábímù, Náfítúhímù,+ 14  Pátírúsímù,+ Kásílúhímù (ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni àwọn Filísínì+ ti wá) àti Káfítórímù.+ 15  Kénáánì bí Sídónì+ àkọ́bí rẹ̀ àti Hétì+ 16  àti àwọn ará Jébúsì,+ àwọn Ámórì,+ àwọn Gẹ́gáṣì, 17  àwọn Hífì,+ àwọn Ákì, àwọn Sáínì, 18  àwọn Áfádì,+ àwọn Sémárì àti àwọn Hámátì.+ Lẹ́yìn náà, àwọn ìdílé àwọn ọmọ Kénáánì tàn káàkiri. 19  Ààlà àwọn ọmọ Kénáánì bẹ̀rẹ̀ láti Sídónì títí lọ dé Gérárì,+ nítòsí Gásà,+ títí lọ dé Sódómù, Gòmórà,+ Ádímà àti Sébóíímù,+ nítòsí Láṣà. 20  Àwọn ọmọ Hámù nìyí, bí wọ́n ṣe wà nínú ìdílé wọn, èdè wọn, ilẹ̀ wọn àti orílẹ̀-èdè wọn. 21  Ṣémù náà bímọ, òun ni baba ńlá gbogbo àwọn ọmọ Ébérì,+ òun sì ni arákùnrin Jáfẹ́tì tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n pátápátá.* 22  Àwọn ọmọ Ṣémù ni Élámù,+ Áṣúrì,+ Ápákíṣádì,+ Lúdì àti Árámù.+ 23  Àwọn ọmọ Árámù ni Úsì, Húlì, Gétérì àti Máṣì. 24  Ápákíṣádì bí Ṣélà,+ Ṣélà sì bí Ébérì. 25  Ọmọ méjì ni Ébérì bí. Ọ̀kan ń jẹ́ Pélégì,*+ torí pé ìgbà ayé rẹ̀ ni ayé* pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni Jókítánì.+ 26  Jókítánì bí Álímódádì, Ṣéléfì, Hásámáfétì, Jérà,+ 27  Hádórámù, Úsálì, Díkílà, 28  Óbálì, Ábímáélì, Ṣébà, 29  Ófírì,+ Háfílà àti Jóbábù; gbogbo wọn jẹ́ ọmọ Jókítánì. 30  Ibi tí wọ́n ń gbé bẹ̀rẹ̀ láti Méṣà títí lọ dé Séfárì, agbègbè olókè Ìlà Oòrùn. 31  Àwọn ọmọ Ṣémù nìyí bí wọ́n ṣe wà nínú ìdílé wọn, èdè wọn, ilẹ̀ wọn àti orílẹ̀-èdè wọn.+ 32  Ìwọ̀nyí ni ìdílé àwọn ọmọ Nóà, bí wọ́n ṣe wà nínú ìdílé kálukú wọn àti orílẹ̀-èdè wọn. Ọ̀dọ̀ wọn ni àwọn orílẹ̀-èdè ti tàn káàkiri ayé lẹ́yìn Ìkún Omi.+

Àlàyé Ìsàlẹ̀ Ìwé

Tàbí “Àwọn ìlú tó kọ́kọ́ wà lábẹ́ ìjọba rẹ̀ ni.”
Tàbí kó jẹ́, “Wọ́n para pọ̀ di ìlú ńlá náà.”
Tàbí kó jẹ́, “òun sì ni ẹ̀gbọ́n Jáfẹ́tì.”
Ó túmọ̀ sí “Pín Sọ́tọ̀.”
Tàbí “aráyé.”