Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

B8

Tẹ́ńpìlì Tí Sólómọ́nì Kọ́

 1. Àwọn Ohun Tó Wà ní Tẹ́ńpìlì

 2. 1 Ibi Mímọ́ Jù Lọ (1Ọb 6:16, 20)

 3. 2 Ibi Mímọ́ (2Kr 5:9)

 4. 3 Àwọn Yàrá Orí Òrùlé (1Kr 28:11)

 5. 4 Àwọn Yàrá Ẹ̀gbẹ́ (1Ọb 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jákínì (1Ọb 7:21; 2Kr 3:17)

 7. 6 Bóásì (1Ọb 7:21; 2Kr 3:17)

 8. 7 Ibi Àbáwọlé (1Ọb 6:3; 2Kr 3:4) (A ò mọ bó ṣe ga tó)

 9. 8 Pẹpẹ Bàbà (2Kr 4:1)

 10. 9 Pèpéle Bàbà (2Kr 6:13)

 11. 10 Àgbàlá Inú (1Ọb 6:36)

 12. 11 Òkun Tí Wọ́n Fi Irin Ṣe (1Ọb 7:23)

 13. 12 Àwọn Kẹ̀kẹ́ Ẹrù (1Ọb 7:27)

 14. 13 Ẹnu Ọ̀nà Ẹ̀gbẹ́ (1Ọb 6:8)

 15. 14 Àwọn Yàrá Ìjẹun (1Kr 28:12)