Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

B11

Òkè Tẹ́ńpìlì ní Ọgọ́rùn-ún Ọdún Kìíní

 1. Àwọn Ohun Tó Wà ní Tẹ́ńpìlì

 2. 1 Ibi Mímọ́ Jù Lọ

 3. 2 Ibi Mímọ́

 4. 3 Pẹpẹ Ẹbọ Sísun

 5. 4 Òkun Tí Wọ́n Fi Irin Ṣe

 6. 5 Àgbàlá Àwọn Àlùfáà

 7. 6 Àgbàlá Ísírẹ́lì

 8. 7 Àgbàlá Àwọn Obìnrin

 9. 8 Àgbàlá Àwọn Kèfèrí

 10. 9 Ògiri (Sórégì)

 11. 10 Ọ̀dẹ̀dẹ̀ Ọba

 12. 11 Ọ̀dẹ̀dẹ̀ Sólómọ́nì

 13. 12 Ilé Gogoro Àǹtóníà