Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

B12-A

Ọ̀sẹ̀ Tí Jésù Lò Kẹ́yìn Kó Tó Kú (Apá Kìíní)

Jerúsálẹ́mù àti Agbègbè Rẹ̀

 1. Tẹ́ńpìlì

 2. Ọgbà Gẹ́tísémánì (?)

 3. Ààfin Gómìnà

 4. Ilé Káyáfà (?)

 5. Ààfin Tí Hẹ́rọ́dù Áńtípà Lò (?)

 6. Adágún Omi Bẹtisátà

 7. Adágún Omi Sílóámù

 8. Gbọ̀ngàn Sàhẹ́ndìrìn (?)

 9. Gọ́gọ́tà (?)

 10. Ákélídámà (?)

    Lọ sí ọjọ́ tó o fẹ́:  Nísàn 8 |  Nísàn 9 |  Nísàn 10 |  Nísàn 11

 Nísàn 8 (Sábáàtì)

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀ (Ọjọ́ àwọn Júù máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí oòrùn bá wọ̀, ó sì máa ń parí sí ìgbà tí oòrùn bá wọ̀)

 • Ó dé sí Bẹ́tánì lọ́jọ́ mẹ́fà ṣáájú ọjọ́ Ìrékọjá

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN YỌ

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀

 Nísàn 9

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀

 • Ó bá Símónì adẹ́tẹ̀ jẹun

 • Màríà da òróró náádì sí Jésù lórí

 • Àwọn Júù wá wo Jésù àti Lásárù

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN YỌ

 • Ó wọ Jerúsálẹ́mù tiyì-tẹ̀yẹ

 • Ó kọ́ni ní tẹ́ńpìlì

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀

 Nísàn 10

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀

 • Ó sun Bẹ́tánì mọ́jú

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN YỌ

 • Ìrìn àjò ní kùtùkùtù sí Jerúsálẹ́mù

 • Ó fọ tẹ́ńpìlì mọ́

 • Jèhófà sọ̀rọ̀ látọ̀run

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀

 Nísàn 11

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN YỌ

 • Ó kọ́ni ní tẹ́ńpìlì, ó lo àpèjúwe

 • Ó dẹ́bi fún àwọn Farisí

 • Ó kíyè sí ọrẹ tí opó kan ṣe

 • Lórí Òkè Ólífì, ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìparun Jerúsálẹ́mù àti àmì ìgbà tó máa wà níhìn-ín

ÌGBÀ TÍ OÒRÙN WỌ̀