Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àfikún A

 1. A1 Ìlànà Tó Wà fún Iṣẹ́ Ìtúmọ̀ Bíbélì

 2. A2 Àwọn Ohun Tó Wà Nínú Bíbélì Tí A Tún Ṣe Yìí

 3. A3 Bí Bíbélì Ṣe Tẹ̀ Wá Lọ́wọ́

 4. A4 Orúkọ Ọlọ́run Nínú Ìwé Mímọ́ Lédè Hébérù

 5. A5 Orúkọ Ọlọ́run Nínú Ìwé Mímọ́ Kristẹni Lédè Gíríìkì

 6. A6-A Àtẹ: Àwọn Wòlíì àti Àwọn Ọba Ilẹ̀ Júdà àti Ísírẹ́lì (Apá Kìíní)

 7. A6-B Àtẹ: Àwọn Wòlíì àti Àwọn Ọba Ilẹ̀ Júdà àti Ísírẹ́lì (Apá Kejì)

 8. A7-A Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Ohun Tó Ṣẹlẹ̀ Kí Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Jésù Tó Bẹ̀rẹ̀

 9. A7-B Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Ìbẹ̀rẹ̀ Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Jésù

 10. A7-C Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tó Ta Yọ Tí Jésù Ṣe ní Gálílì (Apá Kìíní)

 11. A7-D Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tó Ta Yọ Tí Jésù Ṣe ní Gálílì (Apá Kejì)

 12. A7-E Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tó Ta Yọ Tí Jésù Ṣe ní Gálílì (Apá Kẹta) àti ní Jùdíà

 13. A7-F Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tí Jésù Tún Ṣe ní Ìlà Oòrùn Jọ́dánì

 14. A7-G Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tí Jésù Ṣe Kẹ́yìn ní Jerúsálẹ́mù (Apá Kìíní)

 15. A7-H Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Pàtàkì Nínú Ìgbésí Ayé Jésù—Iṣẹ́ Òjíṣẹ́ Tí Jésù Ṣe Kẹ́yìn ní Jerúsálẹ́mù (Apá Kejì)