Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo àwọn ohun tó wà

Àwọn Ohun Abẹ̀mí Ń Ṣiṣẹ́ Pọ̀

Àwọn Ohun Abẹ̀mí Ń Ṣiṣẹ́ Pọ̀

Àwọn ohun tó wà láyé ńkọ́? Ṣé ẹ̀rí wà pé gbogbo nǹkan alààyè ni ètò wà fún àti pé ńṣe ni gbogbo wọn ń ṣiṣẹ́ pọ̀?