Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ẹ̀kọ́ 5: Jẹ́ Ká Lọ sí Òde Ẹ̀rí

Ṣé Tósìn ti múra tán láti lọ sí òde ẹ̀rí?

Tún Wo

ERÉ DI Ọ̀RẸ́ JÈHÓFÀ

Ṣe Àpò Òde Ẹ̀rí Tìrẹ!

Kí ló yẹ́ kó o ní tí o bá fẹ́ lọ sí òde ẹ̀rí? Ẹ̀kọ́ yìí máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti mọ bí wàá ṣe ṣe àpò òde ẹ̀rí rẹ.