Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ohun Táwọn Ojúgbà Rẹ Sọ

Fífi Nǹkan Falẹ̀

Fífi Nǹkan Falẹ̀

Àwọn ọ̀dọ́ sọ ewu tó wà nínú kéèyàn máa fi nǹkan falẹ̀ àti àǹfààní tó wà nínú kéèyàn máa jára mọ́ ohun tó ní í ṣe.