Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ohun Táwọn Ojúgbà Rẹ Sọ

Ìlera

Ìlera

Àwọn ọ̀dọ́ sọ ohun tí wọ́n máa ń ṣe kí ìlera wọn lè dáa. Mọ ohun tíwọ náà lè ṣe!