Lọ wo ohun tó wà nínú rẹ̀

Lọ wo ohun yíyàn míì

Àwa Ẹlẹ́rìí Jèhófà

Yorùbá

Ìwé Àjákọ fún Àwọn Ọ̀dọ́

Kọ àwọn nǹkan tó o rò sínú àwọn ìwé àjákọ yìí.