Mépèèté mouô yiè ménteukné Biible, é zang-né a lé tông mbing ndzeung ndzang-né a lé jou’. Mémô’ô ghô ntông pô wôngkheu pôp ndôk ndzi’nè wôp.