Téléchargé apap jiô, mbing imprimé ndôk nzi’nè zoo ané pouô pi nteu Biible, mbô ané méji’ émi Biible a kim. Fa’a ntsô’ô ané méndzèté émi nteu apap jiô, mbing ndzètè mbou gning ndè’è ngué a jou’ méntsô’ô émi o ya, ndjiô kèè o tsô’ô mbông-ô lè.