Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ghô anè sommaire

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

2017-​Mia atchou’té pô nfènè éyi woua ménguia atchou’té anè ngou’ 2018

Jiô atangté éyi si ntswi méthouô shoung-né méntèt émi nfènè éyi woua ménguia atchou’té a shi’ yè.

Ndè’ o kah lé gheu ajoumi a mbông!

Lé gheu ajoumi mbông a teue tè’ mela’akô, akô ghô mbing kuité yimpè lé gheu poup?

Fa’ méntsô’ô anè ménzèté mouô

Mè shi’ tsô’ ménzèté mouô a nteu mia atchou’té weuk ngou’ jiô.