Ghô anè contenu

Ghô anè sous-menu

Ménjheuè-njiô Joovah

Dschang

Mémia métchou’té Ménjhʉè-njʉô Joovah ané ngou’

A kwa méngou’ Ménjhʉè-njʉô Joovah wiè ta’ mia mia atchou’té. Atchou’té mèt naŋ mélé’é tèt. Métchou méshouŋné pô mévideo mia tchou’té weuk émi yiè mézi’né mbôŋ anè kô’ô jwakné. Mé-interview pô méthéatre émi tswi pa’ mpè ghô ziŋè anè ménteukné Biible poup lé’é tsem. Mpeukè si kôŋô nguè o shʉ’, mpè tchou’té. Mé té nkap wou ma’.

 

Jʉô ta’ adressi