Yumaisi a bitne uka informacionta

Índicewi

Jehovata testigom

Nokta yeu pua jiiak noki

 PARTE 13

¿Jita te yaʼane Liojta alletuane betchiʼibo?

¿Jita te yaʼane Liojta alletuane betchiʼibo?

Juka Liojta tua omtaʼu te ka a joone (1 Korintiom 6:9, 10)

Liojta te nak waatateko ka a tuʼureʼu te ka a joone.

Aapo kaita itom etbwaʼiia, ka itom nakoʼiia, ka drogam itom usaroaʼiia, intok ka biibam yenʼiia.

Siʼime inikaʼa joowamta Lioj tua a omta: juka tomajektiwamta, yee suawamta, nanancha oʼowimtaka intok jaamuchimtaka nau totoʼoteme, yuin jita waatiawamta intok nassuawamta.

Katte am yoʼorine jume liosim maamea yaʼarim, intok te ka mukilammak etejobaane intok ka am yoʼorine.

Juʼu yoemia inikaʼa jooame ka ujyoli Bwiapo jiapsine.

 Waatem te tuʼuwata yaʼariane (Mateeo 7:12)

Jehovata te alleetuane emo uttea jooriakai a mamatobaekai.

Empo tuʼu batoʼitusaiwa intok waatem aniane. Junuʼu juʼu yee nak waatiawame.

Kat jita etbwa intok jiba lutuʼuriata teuwaʼe.

Waatem aet a jiokoeʼe.

Waatemmeu bicha Liojta betana etejoʼe (Romaanom 10:13-15).