Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

Mini' e Piin ni Yad Be Rin' e N'en nib M'agan' Jehovah Ngay e Ngiyal' Ney?

DOWNLOAD OPTIONS