Mu fil e Bible ni ga be fanay e yu ke babyor ni baaray nge brochure nrayog ni ngan downloadnag. Ku bay boch e thin nrayog ni ngan fanay e audio book nge video ni kan ngongliy ni sign-language.

Mmel’eg reb e thin ni bay ko fare language box, mag clicknag e Mu Gay e ya nge yag ni ngam guy e pi babyor nge rogon e format ni kan ngongliy e pi babyor ney ni bay ko re thin nem. Ku rayog ni ngam typenag bang ko title riy ya nge yag ni ngam guy e pi babyor ney.