(2 Timothy 3:16, 17)

 1. 1. Thin rok Got e bod e ma-gal

  ni be po-w’iy-dad i yan.

  Fa-an ga-dad ra fol riy ma

  ra-yog ni nge a-yu-weg-dad.

 2. 2. Ke pi’ e thin rok ya nge fil

  ngo-dad e tin mm’a-gan’ ngay.

  Ra-yog ni nge ya-l’u-weg-dad,

  me pi’ e a-tham-gil ngo-dad.

 3. 3. Thin rok Got e ma fil ngo-dad

  mur-ng’a-gen e t’u-feg rok.

  Gad ra b’eg ni gu-bin e rran,

  mra tay-dad ko kna-wo’ nib fel’.