(Psalm 98)

 1. 1. Nga non’ reb e tang, ngan pi-ning e so-rok ngak Got.

  Ngan we-liy e pi n’en ke rin’ nge tin nra rin’.

  Nga da n’u-fed Got, ya ir e ri ba gel gel-ngin.

  Ri ba ya-l’uw ro-gon

  e puf-thin ni ma tay.

  (CHORUS)

  Ngad tang-gad!

  Nga do-n’ed reb e tang!

  Ngad tang-gad!

  Ke Pi-lung Je-ho-vah.

 2. 2. Nga da tang-na-ged Got ni ir e Pi-lung ro-dad!

  Nga da n’u-fed fith-ngan u da-ken reb e tang.

  Ngad bad nga ta’-bang ngad tang-gad u p’ow-chen So-mol.

  Harp, ya-bul, nge ra-ppa,

  be pning e so-rok ngak.

  (CHORUS)

  Ngad tang-gad!

  Nga do-n’ed reb e tang!

  Ngad tang-gad!

  Ke Pi-lung Je-ho-vah.

 3. 3. Day nge tin bay riy e be pi-ning e so-rok ngak.

  Tin ke sun-miy Got e be pning e so-rok ngak.

  Nga-ri fel-fe-lan’ e but’ nge ur-ngin e pi lul’.

  Pi bu-rey nge lo-way,

  be pning e so-rok ngak.

  (CHORUS)

  Ngad tang-gad!

  Nga do-n’ed reb e tang!

  Ngad tang-gad!

  Ke Pi-lung Je-ho-vah.