Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Mman ko table of contents

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

“Ngad Tangnaged” Jehovah u Fithik’ e Felfelan’

 TANG 46

Jehovah, Gamad Be Pining e Magar Ngom

Mmel’eg Reb e Audio Recording
Jehovah, Gamad Be Pining e Magar Ngom

(1 Thessalonika 5:18)

 1. 1. Je-ho-vah, ga-mad be pi-ning e mgar ngom,

  ya kam pi’ ngo-mad e ta-mi-lang rom.

  Kam-ma-gar nra-yog ni nggu we-li-yed ngom

  gu-bin ba-n’en u da-ken e mey-bil.

 2. 2. Kam-ma-gar Je-ho-vah ni kam pi’ Fa-kam

  ke gel ko fay-leng, me par nib yul’-yul’.

  Kam-ma-gar ni ga be po-w’iy-mad i yan,

  ya nggu ri-n’ed e tin kug mi-che-ged.

 3. 3. Kam-ma-gar, ya ra-yog ni nggu ma-chib-gad

  nggu wel-yed fi-thi-ngam nge tin ri-yul’.

  Kam-ma-gar ni bay mu chu-weg e ki-reb,

  me par e fla-ab ko Ga-gi-yeg rom.