(Psalm 26)

 1. 1. So-mol, mu guy gel-ngin e yul’-yul’ rog.

  Mu guy ro-gon e pa-gan’ nge yul’-yul’ rog ngom.

  Mu ya-li-yeg, nge-mu’ mag skeng-na-geg.

  Mbe-ech-nag la-ni-n’ug, ya ngam to-w’ath-na-geg.

  (CHORUS)

  Kug dug-liy u la-ni-n’ug ni gu ra

  par ni gub yul’-yul’ ni da-riy n’um-ngin na-p’an.

 2. 2. Da gur ma chag ko pi-in yad ma ban.

  Da gur ma chag ko p’in dub-rad e tin ri-yul’.

  Je-ho-vah, dab mu u-ne-geg ko p’in

  yad ba’-dag e cham nge sa-sa-lap ngam thang-mad.

  (CHORUS)

  Kug dug-liy u la-ni-n’ug ni gu ra

  par ni gub yul’-yul’ ni da-riy n’um-ngin na-p’an.

 3. 3. Gu ba-a-dag ta-gil’ e li-yor rom.

  Gu ma li-yor ngom ni gu-bin e rran nge nep’.

  Ma bay u gu li-yeg e al-tar rom

  ngu-ug tang ni gu be pi-ning e ma-gar ngom.

  (CHORUS)

  Kug dug-liy u la-ni-n’ug ni gu ra

  par ni gub yul’-yul’ ni da-riy n’um-ngin na-p’an.

(Kum guy e Ps. 25:2.)