(James 5:8)

 1. 1. Je-ho-vah ni Got ro-dad

  ni ir e Th’a-bi To-lang e

  ba’-dag ni nge gag-yel-nag

  fe-ni tho-thup e nga-chal rok.

  Ka-ri n’uw na-p’an ni be

  par ni be gu-m’an’-nag ir.

  Gu-bin ngi-yal’ ni be dag

  e t’u-feg nge gol ya

  ba-a-dag ni nge yag e

  ya-fos ngak ur-ngin e gir-di’.

  E-re gu-m’an’ ni be tay

  e da-bi aw ni ba m’ay fan.

 2. 2. Gu-m’an’ e ra ay-weg-dad

  ni ngad le-ked ka-naw-en Got.

  Ma ga-pa-seg la-nin’-dad,

  ya nge dab kud da-mu-muw-gad,

  me yag ni ngad ya-li-yed

  fel’-ngin ur-ngin e gir-di’.

  Ma ay-weg-dad ni da-bi

  wa-ga-gey la-nin’-dad.

  Gu-m’an’ nge yu-gu boch i

  wom’-ngin gel-ngin Got nib tho-thup

  e ra a-yu-weg-dad ni

  ngad fol-wok-gad ko Got ro-dad.