Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Mman ko table of contents

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

“Ngad Tangnaged” Jehovah u Fithik’ e Felfelan’

 TANG 113

Gapas ni Bay u Thildad

Mmel’eg Reb e Audio Recording
Gapas ni Bay u Thildad

(John 14:27)

 1. 1. Ngan n’uf Je-ho-vah ni Got

  ko gpas nge t’ar-ban’.

  Ra ta-leg gu-bin e mahl,

  me t’a-reb-ni-gey.

  Kris-tus e Pi-lung ko Gpas,

  ma ir be’ nib gol.

  Na-p’an nra gel ko ki-reb,

  ma gad ra ga-pas.

 2. 2. Kad pa-ged e thin nib kreb,

  nge ma-lu-ag-thin.

  Pi ta-lin e cham ro-dad

  e go’ kad n’a-ged.

  Ra ngad ga-pas-gad ma ngad

  n’a-ged fan e kreb.

  Ngad fled ro-gon ya gad boch

  e saf rok Je-sus.

 3. 3. Gpas rok Got e be mcheg ni

  be to-w’ath-nag-dad.

  Gad ba’-dag ni ngad fol-gad

  ko pi mto-chyel rok.

  Ngad ri-nʼed ur-ngin ba-nʼen

  u fi-thik’ e gpas

  nge ma-da’ ko ngi-yal’ nra

  yib Gi-l’il-ngun Got.