(Luke 11:13)

 1. 1. Je-ho-vah Got ni Chi-ta-ma-ngi-mad,

  gur e ka gab ga’ nga la-nin’-mad.

  Mu ba-u-deg e ma-ga-won ro-mad,

  mag fl’eg la-nin’-mad u da-ken gel-ngim.

 2. 2. Got, ke mul e fla-ab rom u pa’-mad;

  Bay yu ngi-yal’ ni gmad ma ma-log.

  E-re mu ru-ng’ag e we-nig ro-mad,

  ma ga pi’ gel-ngim ni nge po-w’iy-mad.

 3. 3. Na-p’an nra aw prow-mad fe mu-lan’-mad,

  mag pi’ gel-ngim nib tho-thup ngo-mad.

  Mpiʼ gel-ngi-mad ni bod ro-gon e mnuw.

  Mpi’ gel-ngim nib tho-thup nge ay-weg-mad.