Mman ko pi n'en ni bay riy

Mman ko secondary menu

Pi Mich Rok Jehovah

Waab

Bible ni Bay u Online

Mu beeg e Bible u online ara mu downloadnag ni ngam motoyil ngay. Ku rayog ni ngam downloadnag boch e video riy ni kan ngongliy ni sign-language ni ngam motoyil ngay ndariy puluwon. Fare ke Bible ni New World Translation of the Holy Scriptures e aram ba ken e Bible nib puluw, mab mom ni ngan beeg e thin riy. Ba pag 120 mit e thin ni kan pilyeg e re ke Bible ney riy ni boch e ba polo’ ma boch e yu yang riy, mab pag 200 milyon ken ni kan wereg ko girdi’.

 

Dariy fare New World Translation ko thin rom. Wenig ngom, mmel'eg yugu reb e thin.

Bay boch ban'en ni kan pilyeg ko re thin ney ko tin migid e page: