Ulna yakat watta nawatta talah

Menu ûk yakat watta nawatta talah

Dihuba Witninis balna

mayangna

¿Baibil skulni as kidika amput yah?

¿Baibil skulni as kidika amput yah?

Amanglatah amput Baibil skulni prisant diata yangna kidika.