Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gilia Kɔ́lɔ-pɛ́rɛi Ŋɔkêlasi 136 Lá-tɛ́ Ɣele Program-ŋai

Gilia Kɔ́lɔ-pɛ́rɛi Ŋɔkêlasi 136 Lá-tɛ́ Ɣele Program-ŋai

Diai daâ kpɛɛ kɔlɔ ma Gilia, da dí tɛɛ lɔii-ŋa su à gɛ́ɛ dí kúɓarâŋ kôrai-ɓelai naa kponoi kpanaŋ. Íwóli tɔ́ɔ dí taŋa dîa I m̀ɛnii káa gɛ díkɛ díkpîŋ tɛɛ díi ŋí mɛni mai.