Ŋâla-kɔlɔi Ŋɔtɔ̃yâ-ŋuŋ-ŋai Mɛi kaa Pere

ŊÂLA-KƆLƆI ŊƆTƆ̃YÂ-ŊUŊ-ŊAI MƐI KAA PERE

Ḿvíi È Kpɛɛ Ŋakɛ-ɣeniɛi Ma

Dmitry Korshunov è kɛ a lɔɔya kpele nuu, kɛ́ɛ, è pɛlɛ Ŋâla-kɔlɔi lónoi a fólo kélee. Lé ɓé kpɔŋ ma é dûa-pere maa-fáleŋ, é lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓói?

ŊÂLA-KƆLƆI ŊƆTƆ̃YÂ-ŊUŊ-ŊAI MƐI KAA PERE

Ḿvíi È Kpɛɛ Ŋakɛ-ɣeniɛi Ma

Dmitry Korshunov è kɛ a lɔɔya kpele nuu, kɛ́ɛ, è pɛlɛ Ŋâla-kɔlɔi lónoi a fólo kélee. Lé ɓé kpɔŋ ma é dûa-pere maa-fáleŋ, é lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓói?

Ziova Aâ Mɛni Támaa Kɛ Ḿi

Crystal, nyii gɛ́ɛ a lôloŋ nalôŋ tɔnɔ è pîlaŋ bôlui, Ŋâla-kɔlɔi è kpɔŋ maa tɛɛ léŋ bɔ́ é laoi-laa kɛ́ a Ziova, é ŋɔkɛ́-ɣeniɛi ŋuŋ kɛ ma?

Ŋãa Siɣeɛ—M̀ɛnii Dâda-ŋa Díkaa Moi

Nûa da mɛni nyɔ́mɔɔ támaa ɓó a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai láa kpɛ́ni fêi dífa ŋãa siɣe. Dada-ŋa daŋa da kú káa léŋ é pîlaŋ ŋãa mɛni ma?