Lí zu-pere

Zîsɛ Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ

Kóraŋ kélee, kwa Zîsɛ ŋɔsaai gili-too-ŋa kpɔŋ too tɔnɔ kwaa ŋɔwála támaa ma ŋéniɛi gwaa kélee. Kwa nyíŋi kɛ kpɛ́ni fêi è mò ŋɔpôlu-ɓelai dîa nyɛɛi: “Ka nyíŋi kɛ ŋ́gili e lɛɛ káŋa.”—Lûu 22:19