Lí zu-pere

Lé Mɛni Ɓé Nɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri?—Nyii Gôyai

Lé Mɛni Ɓé Nɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri?—Nyii Gôyai

Berei káa Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔnîi la ya à gɛ́ɛ I kɛ́-ɣeniɛ ŋɔmarê-kɛ́ɛ kpáyakpa-ŋai sukulai káai la.