Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛnii Íɓarâa Nyáŋkpa-ŋa Da Moi

Núu Laa A Ɣâla

Núu Laa A Ɣâla

Nyáŋkpa-ŋa da lonoi é pîlaŋ m̀ɛnii gɛ díkɛ laa la à gɛ́ɛ Ɣâla ɓé sɛŋ kélee kpɛtɛ.