Lí zu-pere

Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ílônii Dîa

Bɔlɔ-ŋai ŋí pɔ̃yɛi Ŋâla-kɔlɔi su a berei da kpɔŋ maa tɛɛ la lóŋ-kaa-ɓela pɔ́ dí mɛni-ŋuŋ-ŋa lɛ́ dílônii dîa Ŋâla-kɔlɔi su. Dí pɔ̃yɛi à gɛ́ɛ lóŋ-kaa-ɓela da dílônii dí nóno gîe ma.