Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Nyeŋ-yeŋ 26–Vuu-laɣii 3

ŊULE-WOOI 11-15

Nyeŋ-yeŋ 26–Vuu-laɣii 3

Ŋulei 139 da Ɣala-fɛliɛ | Mɛni-ŋai Kwa Pai Maa-kɔrii (Mini 1)

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

1. Ikpiŋ Kaa Ɣala Ŋɔlii-see Ɣeniɛi Su

(Mini 10)

Ŋwana-lɔɔ mɛni tamaa kaa saa ŋeniɛi su kpɛni fei nua dife ŋwɛlii di tɔŋ mɛi kaa (Ŋu 11:​2, 3; w06-ELI 5/15 18 ¶3)

Kwa pɔri laai la a gɛɛ Ziova a pai ŋwana-lɔɔ mɛni kperai tãi kpua yee mu (Ŋu 11:5; wp16.4-ELI 11)

Kukili-ŋa siaa e pilaŋ Ziova ŋɔkono-tee ma a gɛɛ a pai kuŋuŋ maa ɓoi, a kpɔŋ kua a gɛɛ ku ŋɔɣeniɛ ninai maa kpɛŋ a lii-kpere pere. (Ŋu 13:​5, 6; w17.08-ELI 6 ¶15)

YE NYIŊI KƐ: Izikiɛ 34:25 lono, gɛ ni I tãi loŋ siɣe I ikpiŋ kaa nii-see kwaa lɛlɛɛ ŋi ma nyii Ŋala-kɔlɔi a lonoi e pilaŋ mai.—kr-ELI 236 ¶16.

2. Mɛni Lɛlɛɛ-ŋai Ŋala-kɔlɔi Sui

(Mini 10)

  • Ŋu 14:1—Le ɓe dua-pere sii ŋala-kɔlɔ-kpuai a lonoi e pilaŋ mai a pɔri kpiŋ gɛi a Korai-ɓela? (w13-ELI 9/15 19 ¶12)

  • Mɛni-ŋuŋ-ŋa kɛɛ leŋ ɓe I maa-kɔri Ŋala-kɔlɔi lonoɔ su nɔɔ-kuui ŋi su nyii ya pai ŋwɛlii I lono e pilaŋ mai?

3. Ŋala-kɔlɔ-kpuai Nono Mɛni Mai

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

4. Lono Kɔɔ-pilaŋ Pere

(Mini 2) ƔALA-WOO-ƁOƆƆ A TÃI IFE GBƐTƐ NI LA A GƐƐ I ƔALA-WOO ƁOI. Nuui toli a gɛɛ e pa Korai Ŋɔsaa-kili-too-ŋa Kpɔŋ ma. (lmd zɛŋ-lɛɛi 5 mɛni-ŋuŋ 3)

5. Lono Kɔɔ-pilaŋ Pere

(Mini 1 ) PƐRƐ-LA ƔALA-WOO ƁOƆƆ. Nuui toli a gɛɛ e pa Korai Ŋɔsaa-kili-too-ŋa Kpɔŋ ma (lmd zɛŋ-lɛɛi 3 mɛni-ŋuŋ 4)

6. Lono Kɔɔ-pilaŋ Pere

(Mini 3) PƐRƐ-LA ƔALA-WOO ƁOƆƆ. Nuui aa nyee see Zisɛ Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ toli-ɓo kɔlɔ-kpuai mu. (lmd zɛŋ-lɛɛi 7 mɛni-ŋuŋ 4)

7. Nua Kɛɛ A Zisɛ Polu-ɓela

(Mini 5) lff zɛŋ-lɛɛ 13 mɛni-ŋai yaa maa-kɔrii, gili-too-ŋa mare-kɛɛ-ŋai, da mɛni-kpɛtɛɛ ŋi kɛ. Tii kɛ a sɛŋ-lɛɛ tɔnɔ “Mɛni Takpɛni-ŋa Maa-kɔri” kpiniŋ mu a gɛɛ I kpɔŋ Iɣala-kɔlɔ maa-kɔri-nuui ma a gɛɛ e Ɣala ŋɔkili-ŋa-siai kɔlɔŋ e pilaŋ lɛɛ Ɣala-mɛni ma. (th zɛŋ-lɛɛi 12)

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ŋulei 8

8. “Tare Lɛlɛɛi E Tɛɛ Kɔkɔ Sãa Dia”

(Mini 10) Ka lono e pilaŋ ma.

Ŋwana-lɔɔ mɛni-ŋa su a kɛtɛi ŋeniɛi gwaa kelee. Ziova e gɔlɔŋ a gɛɛ ŋwana-lɔɔ mɛni-ŋai kwa gaai da nyii a kɛ a kuai a pa a lii-sɛlɛŋ tamaa kupɔ. E ŋɔnɔ gɔlɔŋ a gɛɛ kwa ŋwɛlii e kumaa kɔ̃ɔ. Berei sii dɔnɔ a kumaa kɔ̃ɔ lai ɓa, Ŋala-kɔlɔi sarai.—Ŋu 12:​5-7.

Darei Ŋala-kɔlɔi sui “lɛlɛɛi e tɛɛ kɔkɔ sãa dia.” (Ik 9:18) Berei kaa Ŋala-kɔlɔi ŋɔtɔ̃ya-ŋuŋ-ŋai ŋi da kumaa kɔ̃ɔ la ŋwana-lɔɔ mɛni-ŋa su.

  • Ik 4:​9, 10—Ife nɛɛ naa a gɛɛ ikɛ kwaa ma nyɔmɔɔ ma ya dɔnɔ

  • Ta 22:3—Ife nĩa ikpiŋ ma ya kɛ kpɔŋ su

  • Ta 26:17—Ife lono laa-saa ta su nyii imɛni fe zui

  • Ta 17:​14, NWT—Ya gaa a gɛɛ mɛni nyɔmɔɔ ta aa pa kɛi kwaa ta ma, ye kula naa. Ikɛi koyaa kpɔŋ ta ma nyii zu-ɓela daa pa dikie ma a gɛɛ di kɔ di mɛni maa faleŋɔɔ kɛ

  • Lu 12:15—Ife wɔlɔ ifulu-laai pu ŋɛli ma a gɛɛ nɔ I iyee sãa maa kɔ̃ɔ

VILOI ŋi su kaa Naa-laa-ɓelai Pɔɔkɔɔŋ, Diai Laa-la Fe Diyeei Fei—Inɔ, Lamɛ Fei. Gɛ ni nuai mare-kɛ a mare-kɛɛ ŋi:

Le ɓe Inɔ ŋɔmɛni-kɔɔŋ-maai e gɛ a naŋ-nuui ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ-ŋai da dua-pere gɛɛ tɛɛi sukɔɔŋ mɛni-ŋa sui?—Ib 11:5

Mɛni taŋa a pɔri gɛi a gɛɛ Korai-nuu e gaa yɛɛ maa nɛ̃ɛi e ŋɔfulu-laai da nyeei sãa maa kɔ̃ɔ. A kɛ bere ɓe gaa la, maa nɛ̃ɛi Korai-nuui ti e kɔ a pere sii kelee a gɛɛ nuu ta ŋɔfulu-laai maa mɛni fe lɛɛ ŋua.—Ŋu 51:14; “Questions From Readers” nyii gaa July 2017 Watchtower sui kaa.

9. Ŋala-woo-ɓo Tii Kɛtɛi Korai Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ Toli-ɓo Kɔlɔ-kpuai Tɛɛ Mɛnii Ma Kɔɔ A Pai Pilani A Vulu-laai 2

(Mini 5) Korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-nuu e nonoi ŋi tɛɛ . Lono e pilaŋ mɛni-kpɛtɛɛ takpɛni-ŋai ŋi dia nyii korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai daa gɛi: Ŋala-woo-ɓo tii kɛtɛi Korai Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ toli-ɓo kɔlɔ-kpuai tɛɛ mɛni ma, nono mɛni-kpanaŋɔɔi, da Korai Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ. Nɛɛ naa ŋala-woo-ɓo-ɓelai di gɔlɔŋ a gɛɛ da pɔri kɛi a kpɔŋ maa panĩa a kɛ da aɓa puu-kao-lɔɔlu (15) kɛ ŋaloŋ Vulu-laai da Dɛniŋ su.

10. Korai-toli-kpɔŋ Ɣala-kɔlɔ Maa-kɔriɛ

Mɛni-ŋai Kwaa Maa-kɔrii (Mini 3) | Ŋulei 40 da Ɣala-fɛliɛ