Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Gɔlɛ-ɣaloŋ-leei 22-28

ZOO 38-39

Gɔlɛ-ɣaloŋ-leei 22-28

Ŋulei 11 da Ɣala-fɛliɛ | Mɛni-ŋai Kwa Pai Maa-kɔrii (Mini 1)

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

1. Ya Tãi Siɣe A Gɛɛ I Ɣala Kpɛtɛ-sãa Maa Kpɛɛ?

(Mini 10)

Ziova kɛɛ a kpɛɛ nɔii kpɛtɛi, e tãi siɣe a gɛɛ e ŋɔtii maa kpɛɛ (Zɛ 1:​10, 12; Zoo 38:​5, 6; w21.08-ELI 9 ¶7)

Ŋala-taa kela-ŋai di tãi siɣe a gɛɛ di Ziova kpɛtɛ-sãa maa kpɛɛ (Zoo 38:7; w20.08-ELI 14 ¶2)

Kwa tãi siɣe a gɛɛ ku Ziova kpɛtɛ-sãa maa kpɛɛ, ku zɛɣɛi fe mɛni ma, a kulaa-lai su kpanaŋ (Zoo 38:​32-35; w23.03-ELI 17 ¶8)

2. Mɛni Lɛlɛɛ-ŋai Ŋala-kɔlɔi Sui

(Mini 10)

  • Zoo 38:​8-10—Le ɓe ŋala-kɔlɔ-kpua-ŋai ŋi da nɛ kua e pilaŋ Ziova ma nyii gaa a Dɔŋ-tɛɛ-nuui? (it-2-ELI 222)

  • Mɛni-ŋuŋ-ŋa kɛɛ leŋ ɓe I maa-kɔri Ŋala-kɔlɔi lonoɔ su nɔɔ-kuui ŋi su nyii ya pai ŋwɛlii I lono e pilaŋ mai?

3. Ŋala-kɔlɔ-kpuai Nono Mɛni Mai

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

4. Lono Kɔɔ-pilaŋ Pere

(Mini 2) ƔALA-WOO ƁOƆƆ A TÃI IFE GBƐTƐ NI LA A GƐƐ I ƔALA-WOO ƁOI. Nyɛpɛi kpera a kɛ ya gaa a gɛɛ nuui fe ŋwɛlii e lono. (lmd zɛŋ-lɛɛi 2 mɛni-ŋuŋ 3)

5. Lene-polu Naa-kaa

(Mini 5) PƐRƐ-LA ƔALA-WOO ƁOƆƆ. Ka kɛɛ lonoi a tãi maa-ŋuŋ, nuui e mo ya a gɛɛ ŋɔwɛli-kɛ-maa-nuu ta e saa kuuI ŋi su. (lmd zɛŋ-lɛɛi 9 mɛni-ŋuŋ 3)

6. Lono

(Mini 5) lmd mɛni-ŋuŋ-ŋai gɔlɔi kpɛɛ-ŋai (A) mɛni-ŋuŋ 1—Zɛlɛŋ-kpau: Mɛni-ŋai kɛi lonii ma da berei nua da tuai lai a nɛi a gɛɛ mɛni maa a pai faleni tãi kpua yee mu. (th zɛŋ-lɛɛi 16)

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ŋulei 111

7. Ɣala kpɛtɛ-sãa maa kpɛɛ a kpɔŋ kua a gɛɛ kufe nĩa mɛnii ma nyii maa mɛni kpanaŋɔɔi

(Mini 15) Ka lono e pilaŋ ma.

Tãi Setɔŋ da Zoo naoi saaɓai di pa la a sukɔɔŋ-ŋa bɔi, Zoo ŋɛi e kɛ nɔ naa ŋɔmɛni-kpɔlu-ŋai dia.

Zoo 37:14 lono. Gɛ ni nuai mare kɛ a mare-kɛɛ-ŋai ŋi:

Le ɓe maa nɛ̃ɛi kɛ Zoo e gɛ a gɛɛ e ŋɔnɔ ŋɔkili-ŋa-siai maa faleŋ?

Kulii a too polu kpɛni fei kwa tɛɛi sukɔɔŋ-ŋa su, Ziova kpɛtɛ-sãa maa kpɛɛ a kpɔŋ kua a gɛɛ ŋɔwala-wala-laai maa mɛni e lɛɛ kukili-ŋa, e kukponoi kpanaŋ a gɛɛ ku lɛɛ kutɔɔi, ku laa la a gɛɛ a pɔri kumɛi kaai.—Mf 6:26.

VILOI Mɛni-ŋuŋ-ŋai Kwa Pɔri Maa-kɔrii Zoo Kɔlɔi Sui—Sua-ŋa su kaa. Gɛ ni nuai mare kɛ a mare-kɛɛ ŋi:

Viloi ŋi aa ilaa-lai su kpanaŋ leŋ Ziova kponoi?

8. Korai-toli-kpɔŋ Ɣala-kɔlɔ Maa-kɔriɛ

Mɛni-ŋai Kwaa Maa-kɔrii (Mini 3) | Ŋulei 54 da Ɣala-fɛliɛ