Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Gɔlɛ-ɣaloŋ-lɛɛi 15-21

ZOO 36-37

Gɔlɛ-ɣaloŋ-lɛɛi 15-21

Ŋulei 147 da Ɣala-fɛliɛ | Mɛni-ŋai Kwa Pai Maa-kɔrii (Mini 1)

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

1. Mɛnii Gɛ Ya Pɔri Laai A Ɣala Ŋɔkono-teei Wɔlɔ-wɔlɔ Fulu-laa Mɛni Mai

(Mini 10)

Ziova kaa ɣele ma wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ (Zoo 36:26; 15-ELI 10/1 13 ¶1-2)

Tare da wala-wala-laa kaa Ziova yeei a gɛɛ e fulu-laa mɛi kaa (Zoo 36:​27, 28; w20.05-ELI 22 ¶6)

Ziova a berei lɛ kwa pɔri wɔlɔ-wɔlɔ fululaa sɔlɔ ɓoi lai (Zoo 36:​4, 22; Zɔŋ 17:3)


Laa-laa su kpanaŋɔɔ a kɛ kuyeei Ɣala ŋɔkono-teei wɔlɔ-wɔlɔ fululaa mɛni ma a pai kpɔnii kua a gɛɛ ku tɔɔ a gbanaŋɔɔ mɛni-kpanaŋ-ŋa su.—Ib 6:19; w22.10-ELI 28 ¶16.

2. Mɛni Lɛlɛɛ-ŋai Ŋala-kɔlɔi Sui

(Mini 10)

  • Zoo 37:​20, NWT—Da kaa worɛ-woo kpaa tuŋ-ŋa tɛɛ pere kɛ leŋ wɔlɔ ti kɛi? (it-1-ELI 492)

  • Mɛni-ŋuŋ-ŋa kɛɛ leŋ ɓe I maa-kɔri Ŋala-kɔlɔi lonoɔ su nɔɔ-kuui ŋi su nyii ya pai ŋwɛlii I lono e pilaŋ mai?

3. Ŋala-kɔlɔ-kpuai Nono Mɛni Mai

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

4. Lono Kɔɔ-pilaŋ Pere

(Mini 3) TAA-LEE SU ƔALA-WOO-ƁOƆƆ. (lmd zɛŋ-lɛɛi 3 mɛni-ŋuŋ 3)

5. Lene-polu Naa-kaa

(Mini 4 ) PƐRƐ-LA ƔALA-WOO ƁOƆƆ. (lmd zɛŋ-lɛɛi 2 mɛni-ŋuŋ 5)

6. Lono E Pilaŋ Ilaa-lai Ma

(Mini 5) Lono. Ijwfq-E 57 ¶5-15—Zɛlɛŋ-kpau: Le Mɛni Ɓe Di Tɔɔ La Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ-ɓelai Dia Tãi Di Zuu-ŋai Tamaa Paa Lai? (th zɛŋ-lɛɛi 18)

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ŋulei 49

7. Kɛ A I Kpɛtɛɛ Kɔlɔ-fela Mɛni Ma Nyii Pai Gɛi Dada-ŋa Di Tii Kɛ Ya

(Mini 15) Ka lono e pilaŋ ma. Korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-nuu ɓe maa nɛ̃ɛi e mɛni maa-kɔriɛ ŋi teniŋ tɔɔ.

Ziova ŋɔkpɔŋ-gie-mai aa sãa takpɛni-ŋa kpɛtɛ nyii a kpɔŋ kua a gɛɛ ku Ɣala ŋɔtɔŋ-ŋai mɛi kaa a pa ŋãa siɣeɛ ma. (Di 15:​28, 29) Ikaa tii kɛi a dia a nɛlɛɛ?

Gɔlɔi Nyii A Lono Nuu Mɛni Ma A Pa Ŋãa Mɛni Ma (DPA) da Identity Card (ic) Nyii Gaa Nĩa-pɛlɛɛ Mɛni Mai: Gɔlɔ-kpua-ŋai ŋi da gɔlɔ-fela-nuui ŋɔkili-ŋa-siai lɛ dadai ma a pa ŋãa siɣe mɛni ma. Diai di batai kɛɛi da pɔri DPA kɔlɔi ta sɔlɔ ɓoi Galoŋ-laa Pɛrɛi la e pɛlɛ la Identity Card (ic) ma dinĩa-pɛlɛɛi mɛni ma. Maa nɛ̃ɛi gɔlɔ-kpua-ŋai ŋi dikɛ kuyeei a tãi kelee. A kɛ ya ŋwɛlii a gɛɛ I gɔlɔ ŋi dɔnɔ laa fɛɛ kpaa I maa faleŋ, ife tãi tɛɛ.

Lia-woo-ŋa Nɛ̃yaai Kpaaŋ Sui Mɛni Ma (S-401) Da Gɔlɔ-kpuai A Kpɔŋ Nuu Ma Da Kɛ Pai Tii Kɛi Mai (S-407): Gɔlɔ-kpua-ŋai ŋi da kpɔŋ maa tɛɛ kupɔ dada-ŋa da kɛ pai tii kɛi kua kpaa da kɛ ŋwɛlii ku ŋãa siɣe. Korai-toli-kpɔŋ-laa-tuɛ-ɓelai mare kɛ gɔlɔ-kpuai ŋi ta mɛni ma da kɛ pai tii kɛi ya, kpaa ya kɛ kpaaŋ su kpaa maŋ kpɛ̃ɛ kɔlɔ-fela a kɛ ya.

Nuu-kpului A Tii Kɛ A Dada-ŋa E Pilaŋ Sale Pɛrɛ-la Mɛni-ŋa Dia (HLC): HLC nuu-kpului kaa a korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓela nyii-ŋai di kpɛtɛɛ a gɛɛ di kpɔŋ kua di lono dada-ŋa pɔ a pa ŋãa siɣe mɛni ma. Da pɔri lonoi I dadai pɔ e pilaŋ sale sii takpɛni-ŋa dia nyii ŋãa siɣe mɛni fe zui. A kɛ pere kaa naa, da pai dada ta kɔrii nyii pai faai ma a gɛɛ e tii kɛ a imɛni-kpɛtɛɛi e pilaŋ ŋãa ma. Da tii kɛ a folo kelee nɔɔkuui su. Ya pɔri HLC nuu-kpului tolii a maa felaa a kɛ mɛni ta a kula nyii pai gɛi I tua zale-pɛrɛi la kpaa di tii kɛ ya kpaa maŋ I pɛlɛ sale-ŋa siɣei—yɛɛ nyii gaa kpɛ̃ɛ kɔlɔ-fela mɛni ma a kɛ kpiŋ gaa yɛɛ ve pa pai a ŋãa siɣe mɛni. Nɛ̃ni nyii gaa kpaaŋ su a pɔri tii kɛi a nia-wooi ŋi. Ya kɛ ŋwɛlii a kpɔŋ maa, korai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai ta mare kɛ HLC nuu-kpului dinɔŋbai mɛni ma.

VILOI Nuu-kpului A Tii Kɛ A Dada-ŋa E Pilaŋ Sale Pɛrɛ-la Mɛni-ŋa Dia—Da Kpɔŋ Maa Tɛɛ Leŋ? Su kaa, gɛ ni nuai mare kɛ a mare-kɛɛ ŋi:

HLC nuu-kpului a pɔri kpɔnii leŋ ya, ya kɛ tɛɛi kɔlɔ-fela mɛni ta su nyii pɔri gɛi di tii ke ya kpaa I tua zale-pɛrɛi lai?

8. Korai-toli-kpɔŋ Ɣala-kɔlɔ Maa-kɔriɛ

Mɛni-ŋai Kwaa Maa-kɔrii (Mini 3) | Ŋulei 67 da Ɣala-fɛliɛ