Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Kpɔŋ Maa Tɛɛ Diai Dife Ɣala-mɛni Sui Pɔ A Gɛɛ Di Dikpɛtɛ Ɣalai Kɔlɔŋ

Kpɔŋ Maa Tɛɛ Diai Dife Ɣala-mɛni Sui Pɔ A Gɛɛ Di Dikpɛtɛ Ɣalai Kɔlɔŋ

Ya ta wɔlɔ kɛ yaoi lonoi diai pɔ nyii-ŋai dife ɣala-mɛni sui, kpɛni fei e kɛ ikili-ŋa a gɛɛ tãi ta dife pai diwoli tɔɔi ya? A kɛ bere ɓe gaa la, e lɛɛ ikili-ŋa a gɛɛ nua tamaa nyii-ŋai dife kɛ ni ɣala-mɛni sui—yɛɛ diai dife laa ni a Ɣalai—daa kɛ a Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ-ɓelai ta. Tãi tamaa, mɛnii nɔ dikɛ ŋwɛlii ɓa a gɛɛ nuu ta e kpɔŋ dia di dɔ̃ya mɛni-ŋai kaa nyii nɛ a gɛɛ Ɣala kaa ɣele ma.—Lo 1:20; 10:14.

VILOI E LƐƐ IKILI-ŊA—DIAI LAA-LA FE DIYEEI DA PƆRI LAA-LA SƆLƆ ƁOI!—DIAI DIFE LAA NI A ƔALAI, SU KAA GƐ NI KA MARE-KƐƐ ŊI SUKULA:

Tommaso ŋɔmɛni-kɔɔŋ-maai a kpɔŋ leŋ ya a gɛɛ kili-ŋa-sia lɛlɛɛ e kɛ iyeei a gɛɛ I ɣala-woo ɓo nuai dia dife laa ni a Ɣalai?