KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Danai–Ŋweei 2023

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Kɔ A Gɛɛ Ikɛ A Maa-yeŋ-nuu Yɛɛ Ɛtɛ

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Kpɔŋ Nua Dia A Gɛɛ Di Tii Kɛ Ziova Mi A Dilii Kelee

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ikili Tɔɔ Ziova Ma Nua Da kɛ Tua Nyɔmɔɔ Kɛi A Ya

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

E Tii Kɛ A Ŋɔwala-walalaai A Nɛlɛɛ

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Kanaŋ Berei Lɛi Iwɛli-kɛ-maai Kaa La Ziova Mɛni Mai

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Tii Kɛ A JW.ORG Iɣala-woo-ɓo Tii Su

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ikpiŋ Mɛi Kaa Lɛɛ Mɛni-ŋa Yeei

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ya Gaa Yɛɛ Kɛ-ɣeniɛ Kpanaŋɔɔi Ya

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ziova A Diai Ŋuŋ Ma Ɓo Kili-kɛ-zu Fe Ŋɔnɔ Diyeei

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

Ɣala-woo-ɓo Pere Pɔɔkɔɔŋ-ŋa