KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Bɔrɔŋ-kpalai–Gɔlɛ-ɣaloŋ-loŋ 2022

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Nuai Dikaa Kukɔlɛi, Di Tamaai E Tɛɛ Nuai Ti Dia

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

“Kɛ Ɓɛlɛ-see Kɛi”

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ziova A Mɛnii Kɛ Kukili Fe Mai

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

E Kɛ A Gbɛtɛɛ, Nyaŋ E Tua A Lii Kpele Pere

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Mɛnii A Kpɔŋ Kua A Gɛɛ Kufe Mɛni Too Polui

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Tii Kɛɛ A Kulii Kelee A Pa A Luwa Tamaa

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ziova Fa Nĩa Dii Ma Kwa Gɛ Mii

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ziova Ŋɔlii-kpelei Koyaŋ Kaa Ma

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Berei Kukpɔara-ɓela Da Kɔ La A Gɛɛ Di Kulaa-lai Su Saai

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Lii-nɛ̃ɛ Kula Nua Da Tɔɔ Ya

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ɣala-fɛliɛ E Gɛ Ziova E Nii Maa Faleŋ

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Kuɣala-fɛli Woo-ŋai Mɛni Kpanaŋɔɔi Ziova Ŋɛi

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

Ɣala-woo-ɓo Pere Pɔɔkɔɔŋ-ŋa