KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Bɔrɔŋ-kpalai–Gɔlɛ-ɣaloŋ-loŋ 2023

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

“A Kɛ Nuu Da A Saa A Ŋɔnɔ Pa Polu?”

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

‘Sɛŋ Da Laai Kɛ’

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ife Ɛlifa Pɔɔkɔɔŋ Ya Kɛ Nua Ŋaa Nɛnɛi

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ife Wɔlɔ Ipolu Tɔɔ Iɓaraŋ Korai-ɓela Dia

KWAA KUKƐ-ƔƐNIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA.

Mɛni-kpɛtɛɛ A Gɛɛ Ku Diai Tii Kɛi Bɛtɛi Ŋaa Nɛnɛ

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Tɔɔ-laa Kpaa Kolo-laa Fei A Kukɛ A Tɔ̃ya-ɓela

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

‘Ilii E Kɛ A Naa Zãai Iyeei Mɛni Ma’

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Laa Lɛlɛɛ Kaa Ya Yɛɛ Zoo?

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Berei Zoo E Lɛɛ La A Maa Waai

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Le Ɓe Nuu Kaŋ Fotoo Kaa Kɛ A Mɛni Nyɔmɔɔi?

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

Ɣala-woo-ɓo Pere Pɔɔkɔɔŋ-ŋa