KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Gɔlɛ-ɣaloŋ-leei–Nyéŋ-yeŋ 2023

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Le Mɛni Ɓe Maa nɛ̃ɛi Ku Kɛ La A Maa-yeŋ-ɓelai

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Ife Nĩa Tãi Ma Kukaa Naa Zui

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Tɔ̃ya Mɛni Tee-tee Ɓe Ŋala-kɔlɔi su

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ilaa-lai Su Kpanaŋ Ŋala-kɔlɔi Su

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Le Ɓe Ŋaɣala-fɛli-woo-ŋai Da Nɛ E Pilaŋ Ma?

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Kwaa Kukɛ-ɣeniɛi Kɛ Yɛɛ Korai-ɓela

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Imɛni-kpɛtɛɛ Su Kpanaŋ A Gɛɛ I Ziova Nĩa-mɛni Kɛ

KWAA KUKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐƐ KORAI-ƁELA

Ɣala Ŋɔkili-ŋa-siai Kɔri

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Kwa Kuwoli Tɔɔ Lia-woo Ma, Kwa Mɛni Lɛlɛɛ Sɔlɔ ɓo

MƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊALA-KƆLƆI SUI

Lɛɛ A Ilii Nɛ̃ɛ A Nɛɛ Maŋ Ilii Toɔɔ Polu

BEREI YA PƆRI ŊALA-WOO-ƁO TII KƐI LA A NƐLƐƐ

Ɣala-woo-ɓo Pere Pɔɔkɔɔŋ-ŋa