Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

LONO KƆƆ-PILAŊ PERE

ZƐŊ-LƐƐI 6

Ife Yao

Ife Yao

Dɔ̃ya-ŋuŋ: “Lii-kpele e kɛ kuyeei Kuɣalai kponoi a gɛɛ ku Ɣala ŋɔtuŋ lɛlɛɛi ɓo kaa.”—1 Tɛ. 2:2.

Mɛnii Zisɛ E Gɛi

1. VILOI su kaa, kpaa Luu 19:​1-7 lono. Gɛ ni mare-kɛɛ-ŋai ŋi sukula:

  1.    Tãi ta, le mɛni ɓe nua tamaa difa kaa ŋwɛli la a gɛɛ dikɛ Zakiɛ kɔlɛi?

  2.   Le ɓe Zisɛ lii kula a gɛɛ e duŋ-lɛlɛɛi ɓo ma?

Le Ɓe Kwa Pɔri Maa-kɔrii Zisɛ Yeei?

2. Maa nɛ̃ɛi kulii e kɛ a gbeleɛ a gɛɛ ku Galoŋ-laai maa tuŋ ɓo nuu kelee ma.

Zisɛ Pɔɔkɔɔŋ

3. Ikili tɔɔ Ziova ma. Ɣala ŋɔmɔleŋ e Zisɛ kponoi kpanaŋ a gɛɛ e ɣala-woo ɓo, nyaŋ a pɔri ikponoi kpanani. (Mf. 10:​19, 20; Luu 4:18) Ziova fɛli a gɛɛ ilii e kɛ a gbeleɛ a gɛɛ I ɣala-woo ɓo nuai dia ya pɔri kɛi yaoi diai.—Dikɛ-mɛni-ŋai 4:29.

4. Ve kɛ ikili-ŋa a gɛɛ nuui fe pai ŋoli tɔɔi ya. Mɛni-ŋai ŋi da pɔri gɛi ku yao lonoi nua tani-ŋa pɔ: nuui kɛ pere, ŋɔtɔɔ-laai, ŋɔkɛ-ɣeniɛi kɛ pere, kpaa ŋala-mɛnii gaa zui. Kɛɛ nyiŋi e lɛɛ ikili-ŋa:

  1.    Ziova da Zisɛ da nuu lii-su kaa; kɛlɛ kufe pɔrii.

  2.   Nuu ta fe naa nyii Ziova fa pɔri kpɔŋ maa tɛɛi pɔ.

5. Kɛ a ilii kpeleɛ, kɛɛ ɓaa-kɛ-maa tɛɛ nua pɔ I tãi siɣe a dia. (Mf. 10:16) Ife laa-saa kɛ. A kɛ nuui fe ŋwɛlii e ŋolii tɔɔ duŋ-lɛlɛɛi ma, kpera lonoi bɔ a ɓaa-kɛ-maa pere.—Tá. 17:14.

YA PƆRI ŊƆNƆ ŊALA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊI KAAI